Bảng vàng AFF

2016

Quán quân: Thái Lan

Thái Lan
3 - 2
Indonesia
Tổ chức tại: Indonesia / Thái Lan
2014

Quán quân: Thái Lan

Thái Lan
4 - 3
Malaysia
Tổ chức tại: Việt Nam / Singapore
2012

Quán quân: Singapore

Singapore
3 - 2
Thái Lan
Tổ chức tại: Malaysia / Thái Lan
2010

Quán quân: Malaysia

Malaysia
4 - 2
Indonesia
Tổ chức tại: Việt Nam / Indonesia
2008

Quán quân: Việt Nam

Việt Nam
3 - 2
Thái Lan
Tổ chức tại: Indonesia / Thái Lan
2006/07

Quán quân: Singapore

Singapore
3 - 2
Thái Lan
Tổ chức tại: Singapore / Thái Lan
2004

Quán quân: Singapore

Singapore
5 - 2
Indonesia
Tổ chức tại: Malaysia / Việt Nam
2002

Quán quân: Thái Lan

Thái Lan
4 - 2
Indonesia
Tổ chức tại: Indonesia / Singapore
2000

Quán quân: Thái Lan

Thái Lan
4 - 1
Indonesia
Tổ chức tại: Thái Lan
1998

Quán quân: Singapore

Singapore
1 - 0
Việt Nam
Tổ chức tại: Việt Nam
1996

Quán quân: Thái Lan

Thái Lan
1 - 0
Malaysia
Tổ chức tại: Singapore